STEM Lessons for College Students

SOLVING AND GRAPHING Transformations OF Exponential FUNCTIONS | ALGEBRA| PAANO?

Ang lesson na ito ay nagpapakita kung paano mag graph at mag solve ng mga exponential functions. Sa pag graph ng mga exponential equations, may sinisundang pattern ang mga exponential functions na dapat nyong tandaan. Sa pag solve naman ng mga exponential equations, kailangan ay alam nyo na ang law of exponents at properties of exponent para mas madali nyong maintindihan ang mga lesson na ito sa pagkuha ng solutions ng exponential functions.

%d bloggers like this: