SOLVING AND GRAPHING Linear Inequalities | ALGEBRA| PAANO?

Aralin tungkol sa compound inequalities, at kung paano ito ginuguhit sa number line bilang graph. Ang mga compound inequalities ay mga inequalities na dinudugtungan ng mga “and” at “or”. Mag-ingat lang sa “and” at “or” dahil iba ang kalalabasan ng dalawa kahit na pareho sila ng inequalities.

0:33 3x — 1 GT 8 and 2x + 7 LT 9
3:06 -5 2x + 1 7
5:26 4y — 2 14 or 3y — 4 -13
7:08 6b + 3 LT 15 or 4b — 2 18

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/compound-linear-inequalities-filipino/

====================

For more math video updates, subscribe here!
https://www.youtube.com/user/TheNumberBender

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!

Questions?

%d bloggers like this: