Najava “Physics and Lasershow”, Lund University

Fizički i laser šou sa Univerziteta u Lundu (Švedska) koji gostuje na FN2011, u teatru “Bojan Stupica”.

Questions?

%d bloggers like this: