STEM Lessons for College Students

CALCULUS Derivative of Exponential Function in Filipino

ang calculus lesson na ito ay nagpapakita kung paano kunin ang derivative ng mga exponential functions. Sa pagkuha ng derivative ng mga transcendental functions tulad nito, gagamitin din ito ng chain rule buod sa formula ng pagkuha ng derivaitve ng exponential functions.

%d bloggers like this: